Kalotaszegi falukutató tábor – Magyarbikal 2018

Intézetünk és a Max Weber Alapítvány közös szervezésében 2018 július 9-16 között sor került egy újabb falukutató táborra, ezúttal egy kalotaszegi faluban, Magyarbikalon.  A résztvevő diákok a falu lakóinak életmódjával kapcsolatos kutatást végeztek, kiemelt figyelmet fordítva a mezőgazdaságnak a helyi gazdasági stratégiákban betöltött szerepére, a lakók vallási életére és szabadidős tevékenységeire, valamint az internethaszálat és a facebook közösségi életre gyakorolt hatására. E témákat kvantitatív és kvalitatív módszerekkel egyaránt vizsgálták, a kutatás menetét részben a program keretében megtervezve. A kutatói tevékenység mellett egy tanulmányi kirándulásra is sor került, amely során kalotaszegi településeket - Bánffuhunyadot, Kalotaszentkirályt, Magyargyerőmonostort, Zsobokot és Farnast - látogattunk meg, önormányzati vezetőkkel és menedzserekkel beszélgetve el a településfejlestési kezdeményezések sikereiről és kudarcairól.

A tábor keretében a gyűjtött adatok egy első feldolgozására és összefoglalására is sor került, melynek köszönhetően néhány általános következtetés már a tábor végén is levonható volt. Így megállapíthattuk,  hogy Magyarbikal lakossága a rendszerváltást követően is rohamos iramban csökkent, aminek következtében a helyi intézmények túlnyomó többsége már nem fenntartható. Az elvándorlási folyamat keretében a közösségi oldalak jelentősége megnőtt, a faluközösség maradó és eltávozó tagjait egy virtuális közösségbe egyaránt összefogó, integráló tényezővé vált. A mezőgazdaság veszített gazdasági jelentőségéből, a falubeliek többsége teljesen felhagyott a gazdálkodással, a falu termőföldjének jelentős része pedig falun kívüli vállalkozók használatába került. Az adatok részletes feldolgozására a jövő tanév folyamán, egy szeminárium keretében fog sor kerülni.

A tábor keretében bekapcsolódtunk egy Kalotaszeg jelenével és jövőjével foglalkozó kerekasztalbeszélgetésbe is, a bánffyhunyadon megszervezett Kalotaszegi Magyar Napok keretében. Az itt szerzett tapasztalatokra is alapozva, a jövőben további kalotaszegi kutatásokat is tervezünk, melyekre  egy térségi, azaz kalotaszegi fejlesztési stratégia kidolgozása is lehetővé válik. 


A tábor főtámogatója a Communitas Alapítvány volt.

Településfejesztési stratégiát megalapozó kutatás - szakmai gyakorlat 2015

Július 14-21 között nagyszabású falukutató táborra kerül sor Gyergyócsomafalván. A tábor keretében mesterképzésünk elsőéves hallgatói a település fejlesztési stratégiáját megalapozó kutatásban vesznek részt. Olyan kérdéseket vizsgálnak, mint a település népességének állapota, képzettsége, szabadidő eltöltési szokásai, a helyi fiatalok képzettsége, továbbtanulás, a fiatalok változtatási igényei, stb. A kutatócsoport vezetője dr. Veres Valér.

A táborról további információk itt érhetők el:
http://gyergyocsomafalva.blogspot.ro/

Kós Károly építészetéről - interjú Anthony Gallal

        Idén nyáron a "Kulturális szcénák nyomában - Erdélyi Nyáriegyetem 2013" keretén belül, melynek Farkas utcai programjában a Településfejlesztés mesterképzés diákjai is részt vettek, többek között sor került egy sztánai kirándulásra, ahol a Varjú-vár meglátogatását követően Anthony Gall építész tartott előadást Kós Károly munkásságáról. Ezt követően kérdeztük az ausztrál építészt építészetről, Kóssal való viszonyáról, az art and crafts múltjáról és jövőjéről.

Projekt-asszisztens vidékfejlesztésben - álláshirdetés

A Civitas Alapítvány jelentkezőket vár egy projekt-asszisztensi állásra. Az állás munkaköre: vidékfejlesztési pályázatok kidolgozása, vidékfejlesztési programokhoz támogatások keresése, a menedzsment segítése elsősorban LEADER-projektek kivitelezésben, a szervezet  képviselete a partnerek és megrendelők irányába, rendezvényszervezés, részvétel az alapítvány által szervezett szakképzések lebonyolításában, sajtókapcsolatok, információnyújtás a partnereknek és megrendelőknek, szervezetfejlesztés, önkéntes munka. Az állás esetenként többnapos kiszállásokkal is jár.

Szeptemberi pótfelvételi 2013

A Településfejlesztésben alkalmazott szociológia mesterképzés keretében az őszi pótfelvételire 5 államilag támogatott hely maradt, valamint 30 tandíjas. E helyekre a beíratkozás szeptember 9-13 között lehetséges, a kar titkárságán. További részletek a felvételiről: http://bbteszociologia.ro/mesteri-kepzes.html

Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban az alábbi email-címen lehet érdeklődni:
Veres Valér: veresv@socasis.ubbcluj.ro

Településfejlesztésben alkalmazott szociológia mesteri - Felvételi 2013

Az idén is indul a Településfejlesztésben alkalmazott szociológia mesteri program. A képzés településfejlesztési elemzések végzésére és fejlesztési tervek kidolgozására készíti fel a hallgatókat, de a területfejlesztéssel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretekben is segít elmélyedni. A képesítést önkormányzatok, közigazgatási intézetek, fejlesztési és urbanisztikai hivatalok, valamint pályázatíró cégek alkalmazottai hasznosíthatják. Ízelítőül a képzésről néhány prorgam az elmúlt évből: 

A 2013-14-es tanévben 10 államilag támogatott és 30 tandíjas hellyel indul a képzés. Beiratkozás: július 15-20, interjú: július 24.

 A felvétel részben egy kutatási terv és egy motivációs levél alapján történik. A felvételi bizottság főleg a jelentkezők érdeklődési körére és motivációira kíváncsi, és nyitott más karok végzőseinek fogadására is. Ez a próba a végső minősítés 40 százalékát adja, további 40 százalékot az előző egyetemi tanulmányok átlaga, 20 százalékot pedig az előző tanulmányokat lezáró nyelvvizsga eredménye képez.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
 • Szakmai önéletrajz
 • Érettségi diploma
 • Egyetemi diploma (a  2013-ban végzetteknek igazolás)
 • Nyelvvizsga bizonylat (fénymásolat)
 • Születési bizonyítvány (közjegyzőnél hitelesített másolat)
 • Személyi igazolvány (fénymásolat)
 • Orvosi igazolás családi orvostól
 • 2 fénykép
 • Kutatási terv (vagy a szakdolgozat 5-10 oldalas összefoglalója)
 • Motivációs level (elektronikus formában is)
 • Felvételi díj kifizetéséről számla (földszinten befizethető, 130 RON)

További információk a szociológia kar honlapján:
www.bbteszociologia.roVevőnek lenni a változásra


A június 10.-én Kolozsváron szervezett Változásban: régiók és a településfejlődés dinamikája című rendezvény – a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet Településfeljlesztésben alkalmazott szociológia mesterije és Magyar Földrajzi Intézet szervezésében – meghívottjai régiósításról, gazdaságról, bevásárlóturizmusról tartottak előadásokat. Kustán Magyari Attila összefoglalója az Erdélyi Riportban jelent meg.

A bőség zavarában és a nyomtatott sajtó korlátai miatt két előadásról és egy kerekasztal-beszélgetésről számolunk be. Az első ismertetés az erdélyi régiók eltérő vállalkozói kedvét tárja fel, a